Privacybeleid

Privacy beleid (verplicht om te vermelden per 25 mei 2018):
Het onderstaande privacy protocol is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website van Modevakschool Trudy Sohns.
Dit privacy protocol heeft tot doel u te informeren op welke wijze door Modevakschool Trudy Sohns persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

Waarom verzamelt Modevakschool Trudy Sohns (persoons) gegevens?
U kunt door ons worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt: Om aan een wettelijke plicht te voldoen. Indien dit is toegestaan in het kader van uw relatie met ons.
Welke andere gegevens worden verzameld?

Cookies: Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Deze cookies worden door ons gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Door de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Hoe beschermt Modevakschool Trudy Sohns (persoons)gegevens?
Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, diefstal en enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Is Modevakschool Trudy Sohns verantwoordelijk voor andere websites?
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Modevakschool Trudy Sohns verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Lees hiervoor de privacy verklaring/privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken alsmede het recht een verzoek tot wijziging in te dienen, wij kunnen op dergelijke verzoeken binnen 4 weken schriftelijk reageren.

Bewaartermijn:
Modevakschool Trudy Sohns bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Modevakschool Trudy Sohns behoudt zich het recht voor om dit privacy protocol aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy protocol regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.
Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Modevakschool Trudy Sohns in het bijzonder, dan kunt u contact met ons opnemen.